OPPLÆRINGS­KONTORET FOR SALG & SERVICE

Fagene

Salgsfaget

Arbeidsplassen til en salgsmedarbeider vil kunne være i en rekke ulike private virksomheter. I utgangspunktet dreier det seg om salg av varer og tjenester. Det er raske muligheter for å "stige i gradene" for den som virkelig viser at de vil noe! Her kan man søke på læreplasser i alt fra bilselger, butikkmedarbeider til selger av kioskvarer.

Service og administrasjonsfaget

Service og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige eller private virksomheter. Her er mulighetene mange og varierte. Det kan være på ordre kontorer, regnskapskontorer, service- og informasjonssentre, og i administrasjonen hos større oljeselskaper/ industri virksomheter. En unik mulighet for å få arbeide hos større internasjonale konsern.

Reiselivsfaget

En reiselivsmedarbeider kan ha sin arbeidsplass innen en rekke ulike virksomheter. Eksempelvis kan det være reise- og bookingbyråer, turoperatører, event- og attraksjonsbedrifter og turistkontorer. Reiseliv er en spennende bransje med mange ulike utfordringer for personer som liker å jobbe med mennesker. God serviceinnstilling og at du behersker flere fremmedspråk er det en stor fordel i denne bransjen.

IT-utviklerfaget

IT-driftsfaget

Sikkerhetsfaget

Ønsker du læreplass i Sikkerhetsfaget, ta kontakt med Opplærlingskontoret for Vekterfaget: 
www.vekterfaget.no

 "Den enkleste definisjonen på servicens kvalitet, er bestemt av forholdet mellom forventning og opplevelse!"

- Her kan du som servicemedarbeider være med å gjøre en stor forskjell for kunden!