OPPLÆRINGS­KONTORET FOR SALG & SERVICE

Hva er en praksiskandidat?

Opplæringsloven §3-5 gir rett til å gå opp til fagbrev uten å være lærling. Praksiskandidat er betegnelsen på en som har meldt seg opp til fagprøve etter denne paragrafen.

For å gå opp til fagprøve som praksiskandidat, har du opparbeidet deg solid arbeidserfaring i faget. Det kreves minimum 60 mnd praksis for å kunne melde seg opp til fagprøve. I tillegg må alle yrkesrelaterte fag være bestått( tverrfaglig eksamen).Ta kontakt med Rogaland fylkeskommune for å få tilsendt oppmeldingspapirer.

Mer informasjon