OPPLÆRINGS­KONTORET FOR SALG & SERVICE

Privatist

Du er privatist når du har meldt deg opp til en eksamen uten å være elev på en skole i faget.

Privatist

Som privatist har du ingen rettigheter i forhold til skolen du skal ta eksamenen på. Du har heller ingen krav på undervisning i faget du har meldt deg opp som privatist i, og skolen har ingen plikter overfor deg i faget utover å ha eksamenslokalet tilgjengelig på det tidspunktet du er meldt opp.

Har du stryk i fag eller mangler fag p.g.a annen faglig bakgrunn, må du må selv melde deg opp til privatisteksamen via www.privatistweb.no.Tidspunkt for oppmeldig til privatisteksamen blir alltid annonsert i pressen, og på Rogaland fylkeskommunes hjemmeside i god tid før oppmeldingsfristene.

Fristene varierer fra år til år, men oppmeldingen er som oftest i nærheten av 15. september og 5. januar for henholdsvis høst- og vår semesteret, og er "åpne" ca 1 mnd for registrering og betaling.

Det er også eksamensavgift knyttet til alle privatisteksamener. Summen varierer, men prisen er ca 600,- pr fag.
Denne avgiften må du dekke selv, lærlinger slipper å betale.


Du vil få innkallingsbrev for avleggelse av eksamen fra den skolen du er oppmeldt på etter oppmeldingsfristen har gått ut. Eksamen tar utgangspunkt i læreplanen for faget. På www.privatistweb.no kan du melde deg opp til eksamen via nettet. Her finner du nyttig informasjon om fag, eksamensavgifter, litteratur, tilrettelegging, og om eksamnen er bestått m. m.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du på denne linken til utdanningsdirektoratet : www.udir.no/templates/udir/TM_Type.aspx?id=205

Har du spørsmål om privatistordningen ring eksamenskontoret i Rogaland fylkeskommune på tlf 51 51 67 50 tast 3.

 

Spill video

Abonner på vårt nyhetsbrev