OPPLÆRINGS­KONTORET FOR SALG & SERVICE

Om Opplæringskontoret for salg & service

Opplæringskontoret for Salg og Service i Rogaland BA ble etablert i 1996. OSSR er en privateid interesseorganisasjon bestående av medlemsbedrifter fra ulike bransjer i næringslivet. Vi har hatt en avgjørende rolle i oppfølgingen av lærlinger i utdanningsprogram for Service og Samferdsel i Rogaland siden oppstarten, og med over 230 ulike bedrifter, har vi et tilbud til de aller fleste.

Vår hovedoppgave er å være bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærlingene og opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

Vi deltar på yrkesmesser, og informerer elever på ungdomsskoler og videregående skoler om yrkesvalg, og hvilke muligheter de har når de velger utdanningsprogram for service og samferdsel. Vi er med å opprette kontrakter med nye bedrifter som ønsker lærlinger, og har jevnlige møter med lærlingen gjennom læretiden. Vi stiller også opp dersom det skulle bli konflikter i arbeidsforholdet. Ellers bistår vi med alt administrativt arbeid som kreves for å ta inn lærlinger og følger dem frem til avleggelse av fagprøve.

Arbeidet som kontoret utfører, er med på å øke kompetansenivået i handel og servicenæringen i Rogaland.

Vi jobber i OSSR:

kerstin3.jpg

Kerstin R.Lunde:

Daglig leder

Tlf:        51 95 04 03
Mobil:    92 01 99 32
E-mail:   kerstin@noh.no 

 hildehusberg.jpg  

Hilde Husberg

Opplæringskonsulent

Tlf: 51 95 04 04
Mobil: 41 47 37 37
E-mail: hilde@noh.no

 
staaleny.jpg

Tom Sjøen:

Opplæringskonsulent

Tlf: 51 95 04 00 
Mobil: 413 75 962
E-mail: tom@noh.no 

Kjetil Pettersen:

Opplæringskonsulent

Mobil: 485 01 637
E-mail: kjetil@noh.no

Spill video

Abonner på vårt nyhetsbrev