Fagene

OSSR kan hjelpe med læreplass innenfor seks fagretninger.

Studenter
En gruppe tenåringer går utendørs på skolen.

De fleste av våre lærlinger har gått to år på videregående skole innenfor den fagretningen de skal ut i lære, men det er også mulig å gå i lære innen våre fag selv om du har annen bakgrunn.

Salgsfaget

Arbeidsplassen til en salgsmedarbeider vil kunne være i en rekke ulike virksomheter. I utgangspunktet dreier det seg om salg av varer og tjenester. Det er muligheter for å «stige i gradene» for den som virkelig viser at de vil noe! Her kan man søke på læreplasser i alt fra bilselger, butikkmedarbeider til selger av kioskvarer.

Service og administrasjonsfaget

Service- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige eller private virksomheter. Her er mulighetene mange og varierte. Det kan være på ordrekontorer, regnskapskontorer, service- og informasjonssentre, og i administrasjonen hos større oljeselskaper og industrivirksomheter. Du kan få en unik mulighet for å få arbeide hos større internasjonale konsern.

Reiselivsfaget

En reiselivsmedarbeider kan ha sin arbeidsplass innen en rekke ulike virksomheter. Eksempelvis kan det være reise- og bookingbyråer, turoperatører, event- og attraksjonsbedrifter, og turistkontorer. Det finnes også muligheter innen servicebedrifter på flyplass. Reiseliv er en spennende bransje med mange ulike utfordringer for personer som liker å jobbe med mennesker. God serviceinnstilling og at du behersker flere fremmedspråk er en stor fordel i denne bransjen.

IT-utviklerfaget

Med fagutdanning innen IT-utviklerfaget kan man arbeide med IT-utvikling i både offentlige og private virksomheter. Faget handler om å finne og utvikle løsninger og designe dem etter brukerens behov. Koding og programmering står sentralt, og du vil også få god opplæring i informasjonssikkerhet. Med fagbrev som IT-utvikler vil du være ettertraktet og ha en framtidsrettet utdanning.

IT-driftsfaget

IT-driftsfaget gir deg mulighet til å jobbe med drift og vedlikehold av IT-tjenester innenfor alle typer virksomheter. Du vil få god kunnskap og erfaring med datalagring, nettverk, informasjonssikkerhet og IT-infrastruktur. Eksempler på oppgaver i læretiden kan være oppsett av IT-utstyr, installasjon av programvare, innkjøp, dokumentasjon og brukerstøtte. Som fagarbeider innen IT-driftsfaget vil du ha god forståelse for kommunikasjon og samhandling mellom datasystemer.

Medieteknikkfaget

Medieteknikkfaget handler om å lage profesjonelle audiovisuelle produksjoner og installasjoner innen film, tv, konferanser, sosiale media og kulturarrangementer. Som lærling innen faget vil du bli med på hele produksjonsprosessen fra planlegging til ferdig produkt. Du vil bli godt kjent med både kreativ planlegging, prosesser og teknisk utstyr. Som medietekniker vil du ha mulighet til å jobbe innenfor film og tv, kommunikasjonsavdelinger eller kurs- og informasjonsavdelinger som produserer film, konferanser, webinarer og podkaster.

Sikkerhetsfaget

Ønsker du læreplass i Sikkerhetsfaget, ta kontakt med Opplæringskontoret for Vekterfaget:
www.vekterfaget.no

En gruppe tenåringer går utendørs på skolen.