Start jobbkarrieren mens du går på skole

Som lærling får du nyttig erfaring, veiledning og opplæring fra erfarne fagfolk.

Video
Play Video
Video
Play Video
Jente smiler under prosjektdiskusjon i skolebibliotek. Munter jente i gruppearbeid.
Den unge voksne smiler når han ser en venn han ser komme inn på skolen .

Opplæringskontoret for salg og service i Rogaland

Vi er bindeleddet mellom bedrifter, lærlinger og opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

OSSR hjelper med å knytte kontakt mellom bedrifter og lærlinger, og fungerer som en støttefunksjon for begge parter gjennom læretiden.

Vi bistår med det administrative arbeidet som kreves for å ta inn lærlinger og følger dem fram til de har avlagt fagprøve.

Vi hjelper med å opprette lærekontrakt og har jevnlige møter med lærling og bedrift gjennom hele læretiden. Det er også opplæringskontoret som melder lærlingen opp til fagprøven.

Den unge voksne smiler når han ser en venn han ser komme inn på skolen .