Informasjon til deg som er lærling

Portrett av kvinnelig eier av motebutikk som bruker nettbrett til å sjekke lagerbeholdningen i klesbutikken
Elev med veileder i en til en-veiledning

 

Lærebedriften skal betale lønn til lærlingen gjennom læretiden. Det er egne lønnssatser for lærlinger.
I løpet av læretiden skal du ha opplæring som dekker alle kompetansemålene i læreplanen for ditt fag.  Vi bruker Kompetanseboka.no som et hjelpemiddel for å dokumentere opplæringen.

Gjennom læretiden vil du følges opp av en fast opplæringskonsulent fra OSSR, som vil bli din kontaktperson så lenge du er i lære. Det vil være et oppstartsmøte i løpet av de første ukene i lærebedriften der alt det praktiske rundt det å være lærling blir gjennomgått. Deretter vil det være faste møter med jevne mellomrom, i tillegg til halvårsvurderinger.

OSSR melder deg opp til fagprøven når du nærmer deg slutten av læretiden. Du kan avlegge fagprøve tidligst tre måneder for kontraktens utløp. Nødvendig teori må være gjennomført og bestått før fagprøve kan avlegges. Det er lærlingens eget ansvar å gjennomføre manglende teori, men bedriften må legge til rette for at dette kan gjennomføres.

Elev med veileder i en til en-veiledning