Hva er en lærling?

En lærling er en fagarbeider under utdanning. Du får opplæring av erfarne arbeidskollegaer og er tett på arbeidslivet.

Elev med veileder i en til en-veiledning

Normalmodellen er to år i skole og to år i bedrift som lærling, men det finnes mange ulike modeller. Du kan starte læretid når som helst i året.

 

 

Lærlingene har lønn under utdanningen, og de har samme rettigheter og plikter som de andre ansatte i bedriften under læretiden. Som lærling får du oppfølging av en faglig leder i bedriften, og en opplæringskonsulent fra OSSR besøker deg med jevne mellomrom.

OSSR har medlemsbedrifter som kan tilby læreplasser innenfor flere fagretninger:

Salgsfaget 
Service- og administrasjonsfaget
Reiselivsfaget
IT driftsfaget
IT utviklerfaget
Medieteknikkfaget
Ta kontakt med OSSR dersom du vil vite mer om mulighetene dine innenfor de enkelte fagene.

Du kan lese mer om lærlingordningen hos Rogaland fylkeskommune.