Om oss

Opplæringskontoret for salg & service (OSSR)

guidance counsellor with student

Opplæringskontoret for Salg og Service i Rogaland BA ble etablert i 1996. OSSR er et samarbeidsorgan eid av medlemsbedrifter fra ulike bransjer i næringslivet. Vi har en ledende rolle i oppfølgingen av lærlinger i utdanningsprogram for salg og reiseliv, service og administrasjon og informasjonsteknologi (IT) i Rogaland, og med over 330 ulike medlemsbedrifter har vi tilbud til de fleste som ønsker læreplass innenfor våre fagretninger.

Vår hovedoppgave er å være et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærlingene og opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

OSSR hjelper med å knytte kontakt mellom bedrifter og lærlinger, og fungerer som en støttefunksjon for begge parter gjennom læretiden. Vi bistår med det administrative arbeidet som kreves for å ta inn lærlinger og følger dem fram til de har avlagt fagprøve. Vi hjelper med å opprette lærekontrakt og har jevnlige møter med lærling og bedrift gjennom hele læretiden. Det er også opplæringskontoret som melder lærlingen opp til fagprøven.